Historie

 

In 1985 werd de VZW Buurthuis “De Locht” opgericht.

 

 

De voornaamste doelstelling van deze buurtwerking is het buurtleven te bevorderen. Dit gebeurt door het organiseren van allerlei activiteiten.

Zoals een nieuwjaarsreceptie, mosselfeest, carnaval, een fietszoektocht, barbecue, Locht fieëst, Halloween, seniorennamiddag, sinterklaasfeest.

Tijdens de zomermaanden mei t/m oktober is er op elke donderdagavond vanaf 19 uur gelegenheid voor een spelletje petanque onder het genot van een drankje. 

Onze activiteiten spelen zich af in en rond het buurthuis. Er zijn 2 petanquebanen, een basketbalveld,  speel- en klimhuisjes en voor de allerkleinsten een grote zandbak.

Regelmatig verschijnt er een buurtkrant waarin de buurtactiviteiten worden aangekondigd zodat alle bewoners tijdig weten wanneer deze plaatsvinden.

Het buurtcomite komt maandelijks samen om activiteiten voor te bereiden en om diverse aspecten van het buurtleven te bespreken. In voorkomende gevallen zoals bij de voorbereiding van de carnavalstoet of bij een gouden bruiloft vragen wij de buurt om mee te helpen met de voorbereidingen.

De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats tijdens het officiële gedeelte van de nieuwjaarsreceptie op de eerste zaterdag van januari. Heeft u nog een idee voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten laat het dan even weten via info@buurthuisdelocht.be