Buurtkrant Oktober 2020

BUURTKRANT

Jaargang 35 nr. 3 – Oktober 2020

website: www.buurthuisdelocht.be      e-mail: info@buurthuisdelocht,be


 

Een bizar jaar…

Wie had begin maart kunnen vermoeden dat het coronavirus zo ons leven ging bepalen. Ons sociale leven wordt tot een minimum beperkt; we leven in bubbels; kinderen die een stuk van hun kindertijd missen…

Ook onze buurtwerking lijdt er onder. Locht Fieëst ging niet door en we zullen noodgedwongen nog enkele activiteiten moeten afgelasten :

  • Seniorenfeest (zaterdag, 28 november ’20)
  • Nieuwjaarsreceptie (zaterdag, 2 januari ’21)
  • Mosselfeest (zaterdag, 23 januari ’21)

Maar er zijn toch enkel lichtpuntjes; zowel Halloween, Sinterklaas en het bezoek aan langdurig zieken gaan we toch laten doorgaan.

Weliswaar allemaal in aangepaste versie en maximaal coronaproof.

We proberen om een warme buurt te blijven!

 

Sinterklaasfeest – geannuleerd ivm verstrengde veiligheidsmaatregelen

Zondag, 29 november ‘20

Het grote kinderfeest kunnen we niet zo maar achterwege laten. De Sint komt samen met zijn Pieten op bezoek aan huis om onze kleinsten een zak snoep te bezorgen.

Vanaf 14u00 starten ze hun ronde.

Indien je graag een bezoek van de Sint en zijn Pieten ontvangt, gelieve dan de inschrijvingsstrook en kleurplaat ten laatste zaterdag, 21 november ‘20 te bezorgen bij Leon Agten, Lochtstraat 72. Houd uw brievenbus in het oog.

Kinderen van buiten de Locht kunnen de Sint en zijn Pieten helaas niet bezoeken.

 

 

 

Trick or Treat geannuleerd ivm verstrengde veiligheidsmaatregelen

Vrijdag, 30 oktober ‘20         vanaf 18u00

Eind oktober. Terug wintertijd. Volle maan! Tijd om te griezelen.

Als griezels verklede kinderen trekken weer langs de straten op zoek naar lekkers.

Dit jaar echter geen finale in het buurthuis.

Meer info in de vorige buurtkrant of website.

 

Langdurig ziek bezoek voor onbepaalde tijd uitgesteld

Ook onze buurtbewoners die langdurig ziek zijn, vergeten we dit jaar niet. Binnenkort komt de wijkverantwoordelijke langs voor een bezoekje. Hij/zij komt echter niet binnen voor een babbel.

Met dank aan onze sponsors

Langs deze weg willen wij zeer zeker onze sponsors voor 2020 in het zonnetje te zetten. Ondanks alle corona perikelen zijn zij onze buurt trouw gebleven waarvoor onze hartelijke dank.

 

Communie 2022

Families die graag het buurthuis zouden huren voor een communie Feest in 2022 maken zich best kenbaar voor 1 januari 2021 bij Ton Weerepas, Hoevestraat 25 – 011/73 67 22

De toekenning gebeurt door middel van loting begin januari.

Eksel       1 mei plechtige communie

               26 mei eerste communie

Hechtel   8 mei plechtige communie

               5 juni eerste communie