Overlijden

 

Helaas zijn er momenten dat er iemand uit de buurt van ons heen gaat.

Er wordt bij ieder gezin uit de buurt € 5,00 opgehaald. Dit wordt in voorkomende gevallen gebruikt om namens de buurt een kroon / eucharistieviering aan te bieden.

Als dit bedrag opgebruikt is, wordt er opnieuw rondgegaan voor een bijdrage nadat het bericht verschenen is in het Buurtkrantje.

Op verzoek van de familie wordt het Buurthuis gratis ter beschikking gesteld voor het verzorgen van de koffietafel. Het buurthuis stelt de percolators gratis ter beschikking. Voor koffie, melk en suiker dient de familie zelf te zorgen.

De directe buren worden gevraagd zorg te dragen voor de koffietafel. Dit in overleg met de familie en/of begrafenisondernemer. Indien door omstandigheden dit niet mogelijk is, kan in overleg Ziekenzorg Eksel worden ingeschakeld.

De buren zetten ook de zaal klaar, maken de broodjes klaar en serveren koffie en thee. 

Indien het buurthuis die dag bezet zou zijn, dan krijgt de familie € 40,00 tegemoetkoming om een andere zaal te huren. Let wel, alleen indien de zaal bezet is. Contactpersoon is Mia Agten (011 – 73 38 95).